გამოყენების პირობები

გამოყენების პირობები

წინამდებარე ვებ გვერდზე არსებული, ყველა სახის ინფორმაცია იქნება ეს დოკუმენტი, სავაჭრო ნიშანი, აუდიო  თუ ვიდეო ჩანაწერი წარმოადგენს  Vestel Ticaret Inc და სხვა მისი შვილობილი კომპანიების რომელიც გაერთიანებულია  Zorlu Holding Group- ში ინტელექტუალური საკუთრებას.  აღნიშნულ ვებ-გვერდზე  არსებული არცერთი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტი, არ შეიძლება გაიყიდოს ან  რაიმე სახის სარგებელის მიღების მიზნით გადაიცეს მესამე პირზე.

ვებ- გვერდზე არსებულ მონაცემებში კერძოდ პროდუქტის ფასებში  ან ტექნიკურ მონაცემებში შეიძლება აღმოჩნდეს შეცდომები.  ამ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შეცვლას ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

ვესტელი  არ იძლევა რაიმე სახის გარანტიას და / ან მოსაზრებებს ნებისმიერ ვებსაიტზე, რომელზეც  შესაძლოა მოხვდეთ  ამ ვებგვერდის საშუალებით.  ინტერნეტ საიტები უზრუნველყოფილია თავისი გამოყენების პირობებით და არ ითვალისწინებს  ამ ვებ გვერდის წესებს და პირობებს. მომხმარებელმა თავად უნდა  უნდა მიიღოს საჭირო ზომები იმისათვის, რომ გამოყენების მიზნით, არჩეული მონაცემები არ შეიცავდეს, ვირუსს, ჭიას და სხვა მავნე თვისებების ელემენტებს.

მომხმარებელი წინასწარ თანხმობა აძლევს  კომპანიას, რომ გასაგზავნი ნებისმიერი ინფორმაცია, რჩევა, აზრი ან სხვა სახის მეილს არ გააჩნია კონფიდენციალურობა და იგი არავის ეკუთვნის. რომელიმე ინფორმაციის ან მასალის გაგზავნით, თქვენ ვესტელს წინასწარ შეუზღუდავად თანხმობას აძლევთ იმის შესახებ, რომ აღნიშნული მასალები და ინფორმაცია გამოიყენოს, აწარმოოს, გამოაქვეყნოს, განახორციელოს, ცვლილებები შეიტანოს, გადასცეს და გაავრცელოს საკუთარი სურვილისამებრ.  

 მომხმარებელი, რომლიც ვესტელის ვებ-გვერდის მეშვეობით გაიზიარებს ვიდეოს ან აუდიო მასალებს (ფოტოსურათებს, ვიდეო, აუდიო მასალა და სხვა), წინასწარ თანხმობას და გარანტიას აძლევს იმის შესახებ, რომ შესაბამისი კანონის თანახმად, ისეთ ქმედებას თავს აარიდებს, რომლებიც წარმოადგენს დანაშაულს და არ გააზიარებს იმ ინფორმაციას, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს საზოგადოებრივ წესრიგს, ზნეობას და მე-3 პირების საქონელს და მორალს და წინააღმდეგ შემთხვევაში თავის თავზე აიღებს ყველა სამოქალაქო-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

ვებ გვერდის მოხმარებისთანავე  სრულად იცნობთ და ეთანხმებით ხელშეკრულების ყველა დეტალს. vestel.com.ge იტოვებს უფლებას ცვლილებები შეიტანოს აღნიშნულ საკითხებში წინასწარ გაფრთხილების გარეშე.  იტოვებს უფლებას შგიზღუდოთ ვებ გევრდის   გამოყენების  უფლება  გაფრთხილების გარეშე.  

მომხმარებლები, რომლებიც www.vestel.com/ge გაწევრიანების მიზნით, შეიყვანენ მის პირად მონაცემებს, ავტომატურად თანახმა არიან მიიღონ  ინფორმაცია ინოვაციების, კამპანიების, ლოიალურობის სქემების, პარტნიორების, რეკლამის, მაღაზიების, პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ. VESTEL და სხვა  Zorlu Group შვილობილ კომპანიებს უფლება აქვთ გამოიყენონ მათი პირადი ინფორმაცია.

www.vestel.com/ge ვებ გვერდზე გაწევრიანებით, თქვენი  თანხმობის მიცემის საფუძველზე, მომდევნო პერიოდში შეიძლება გამოგიგზავნონ ინფორმაცია, ფასდაკლებების და რეკლამირების შესახებ. იმისათვის, რომ სარეკლამო მესიჯები აღარ მიიღოთ, პირადი მონაცემების მაჩვენებელ გვერდზე არსებულ „ მსურს, ჩემს მეილზე შეტყობინება მივიღო ფასდაკლებების შესახებ" წინადადების წინ არსებული ნიშანი უნდა მოაშოროთ.

ვებ გვერდზე გაწევრიანებით თქვენ ამბობთ, რომ აღნიშნული საკითხები წავიკითხე, გავეცანი და გარანტიას გაძლევთ იმის შესახებ, რომ მოვიქცევი ჩემს ვალდებულებების შესაბამისად და წინააღმდეგ შემთხვევაში, ასევე, თანხმობას და გარანტიას გაძლევთ იმის შესახებ, რომ ვესტელისთვის მიყენებულ მთელ ზიანს ავანაზღაურებ.