ჭურჭლის მოცულობა

ენერგო მოხმარების კლასი

წყლის მოხმარება

პროგრამების რაოდენობა

მას, ენერგიის ეკონომიურობაში მსოფლიოს რეკორდი უკავია

A+++ - 20% ენერგიის ეკონომია

ეკონომიური 50°C პროგრამა... ჭურჭლის რეცხვის დროს, მას ამ დრომდე მსოფლიოს რეკორდი უკავია* Autodoor-ის ტექნოლოგიით, ჭურჭლის მანქანის შიდა ტემპერატურის შემცირებით იგი, უფრო დაბალი ტემპერატურით შრობას უზრუნველყოფს. ამის ხარჯზე, ჭურჭლის გაშრობისთვის დამატებით ენერგიას არ მოითხოვს, A+++ ენერგიის ჯგუფის მანქანებთან შედარებითაც კი 20% უფრო ნაკლები ენერგიის მოხმარებით, ყველაზე მეტ ენერგიის ეკონომიას გააკეთებს. (Eco 50°C პროგრამა A+++ - 20% ენერგიის დონეზე, 9 ლ წყლის მოხმარებით შეასრულებს რეცხვის პროცესს.)

წყლის ეკონომიაზე მას უკავია მსოფლიო რეკორდი

მხოლოდ 5,4 ლ
წყლის მოხმარება

წყლის ეკონომიაზე მას მსოფლიო რეკორდი უკავია. Eco- 5,4 ლ პროგრამით იგი იმუშავებს ყველაზე მაღალი ნაყოფიერებით და მხოლოდ 5,4 ლ წყლით 14 კაციან ჭურჭელს ძალაინ დიდი წარმატებით რეცხავს. გერმანიის ელექტრო-ელექტრონიკის და Vestel Ekomaks-ი, Waterbox-ის ტექნოლოგიით წყლის მოხმარებას ამცირებს და ამით, ბუნებრივ რესურსების შენახვას ხელს უწყობს, რომელსაც საინფორმაციო ტექნოლოგიის დაწესებულებიდან მიღებული აქვს.